" לטהר אתכם מכל חטאתיכם"1 קרא את פסוק ל . " כי ביום הזה יכפר עליכם : " איך יכפר עליכם ? על ידי עבודת יום הכיפורים במשכן ( או במקדש . ( מי יכפר עליכם ? סמן את התשובה הנכונה : ד' משה הכוהן הגדול כדי לבדוק אם תשובתך נכונה - קרא בעמוד 34 פעילות . 4 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית