יציאת הכוהן הגדול מקודש הקודשים 1 קרא פסוקים כג-כח . כתוב את הפעולות שעשה הכוהן הגדול לאחר שיצא מקודש הקודשים . פסוק כג : פסוק כד - עד לטעם זקף קטון : פסוק כד - עד לטעם אתנחתא ( אתנח : ( שים לב : "בגדיו" - הכוונה לבגדי הזהב של הכוהן הגדול . פסוק כד - אחרי האתנחתא ( אתנח : ( 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית