פר החטאת של הכוהן הגדול - ושני הווידויים 1 הקרבן הראשון בקרבנות המיוחדים של יום הכיפורים היה פר החטאת של הכוהן הגדול : " והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו " . ( פסוק ו ) " והקריב אהרן את פר החטאת" - מה פירוש המילה והקריב ? מה עשה אהרן ? היעזר במילון שבסוף החוברת וכתוב : קרא בפירוש רש"י לפסוק ו , דיבור המתחיל : "וכפר בעדו ובעד ביתו . " מה עשה הכוהן הגדול ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית