הקדמה 1 קרא : פרק טז עוסק בעבודות המיוחדות שהיה הכוהן הגדול עושה במשכן ( ובמקדש ) פעם אחת בשנה ביום הכיפורים . רק באותו היום , ורק לאחר הכנות רבות ומדוקדקות , היה הכוהן הגדול נכנס לקודש הקודשים . כאן , בפרק טז ( פרשת אחרי מות , ( נזכרות רק אותן עבודות במשכן ( ובמקדש ) שהיו מיוחדות ליום הכיפורים , ושעשה אותן הכוהן הגדול . בפרק זה לא נזכרות כל שאר העבודות היומיות , שגם אותן עשה הכוהן הגדול ביום הכיפורים . תיאור מלא של כל עבודות הכוהן הגדול ביום הכיפורים נמצא במשנה במסכת יומא . בתפילת מוסף של יום הכיפורים , בחזרת הש"ץ , יש תיאור של עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים . תיאור זה נקרא סדר העבודה , ובו פירוט העבודות שהיה הכוהן הגדול עושה ביום הכיפורים במשכן ( בקודש וגם בקודש הקודשים . ( לפי ההקדמה שקראת , כתוב - נכון או לא נכון :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית