" ואל יבא [ אהרן ] בכל עת אל הקדש"1 קרא בפירוש רש"י לפסוק ב , דיבור המתחיל : "כי בענן אראה" - עד למילים "זהו פשוטו . " כתוב : למה אסור לאהרן להיכנס בכל עת אל קודש הקודשים ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית