פרק כח הפלשתים נאספים למלחמה בישראל - ושאול חושש וחרד 1 " ו ? יהי ??? ? מים ההם" ( פרק כח פס' א ) קרא פרק כח פס' א-ב וכתוב : א . פלשתים נקבצו למלחמה בישראל - ומה היה התפקיד שהטיל אכיש על דויד ואנשיו ? ב . " לכן א ? ה תדע את אׁש ֶ ר יעׂש ֲ ה ֶ עבּד ַ - " ? קרא את פירוש אברבנאל לפס' ב : ודויד השיבו : לכן אתה תראה ] את [ אשר יעשה עבדך ... - שהיו דברי דויד סתומים = ) לא ברורים ... ( שאכיש הבינֹו = ) הבין שדבריו הם ) על הגבורות אשר יעשה ] במלחמה בישראל , ] ודויד לא כן יד ? ה , ולבבו לא כן יחשוב , כי אם להציל את אכיש ולהגן עליו - ... ולא להילחם בישראל . כתוב : ? כיצד הבין אכיש את דברי דויד ? ? מה הייתה כוונתו של דויד ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית