פרק כה דויד , נבל ואביגיל 1 קרא פרק כה פס' א-יב . א . כתוב : מי הדמויות הנזכרות בפסוקים אלו ? ב . עבור למפה שבסוף החוברת המתארת את נדודי דויד . מצא את מעון - ואת כרמל וכתוב : באיזה אזור הם נמצאים ? ג . מה לומדים מפסוקי הפתיחה ? - על נבל ? ? על אשתו אביגיל ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית