פרק יז דויד וגלית 1 ” ו ??? אספ ? פל ??? ים את מחניהם ל ? לחמה" ( פס' א ) תזכורת קצרה המלחמה הראשונה של ישראל בפלשתים בספר שמואל ( פרק ד ) הסתיימה בתבוסה קשה של בני ישראל ובנפילת ארון ד' בשבי הפלשתים . לאחר מכן יצאו יהונתן ושאול למלחמה בפלשתים ( פרקים יג-יד . ( ד' הציל את בני ישראל מיד פלשתים - אך המלחמה לא הוכרעה , ובפסוק האחרון בפרק יד יש רמז להמשך ... העתק למחברתך את הרמז - בלשון הכתוב ( פרק יד פס' נב . ( 2 בפתיחת פרק יז הפלשתים נאספו שוב למלחמה בישראל . קרא פרק יז פס' א-יא וכתוב : א . מקום החנייה של שאול ובני ישראל הלוחמים ב . פרטי התיאור המדגישים את כוחו של ? לית הפלשתי © - מידות גופו © לבושו - מכף רגל ועד ראש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית