פרק טז ” וי ֹּ אמר ד' אל שמו ּ אל : עד מתי אתה מת ְ אבל אל ש ׁ או ּ ל - ואני מאסתיו" 1 תזכורת קצרה בפרקים א-טו למדת על סוף תקופת השופטים ועל תחילתה של תקופה חדשה בעם ַ ישראל : תקופת המלוכה . שאול היה המלך הראשון שנבחר על ידי ד , ' ולאחר שנמשח למלך - נחה עליו רוח ד , ' והוא היה לאדם אחר . בפרק טו למדת על המלחמה של שאול בעמלק - ועל חטאו במלחמה . שמואל הנביא הוכיח את שאול על חטאו והודיע לו : ?” י מאס ? ה את ? בר ד' - ו ? מאס ? ד' מהי ? ת מל ? על ַ י ??? אל" ( פרק טו פס' כו ) ואז - ”ו ? א יסף ?? מ ? אל ל ? א ? ת את ? א ? ? ל עד ַ י ? ם מ ? ת . " ? מדוע ? עיין בפרק טו פס' לה ( עד לטעם אתנחתא ) - וכתוב במחברת . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית