נספחים ושימת המפות תפוצת המדבריות והמדבריות למחצה בעולם - עמ ' 13 פריט 1 • , • מדבריות המזרח התיכון - עמ ' , 20 פריט 12 • אזורי האקלים בישראל - עמ' , 24 פריט 1 • כמות המשקעים השנתית הממוצעת בישראל , - 1990-1961 עמ ' , פריט 2 • אגן הניקוז של נחל פארן - עמ ' , 27 פריט 5 ב • דרום הארץ - חלוקה לאזורי משנה - עמ ' , 46 פריט 1 מחצבי הנגב - עמ ' פריט 27 • , • נחלי הנגב וקו פרשת המים - עמ ' , 76 פריט 1 • קווי המים מבארות ניר-עם ליישובי הנגב , - 1947 עמ' , 82 פריט 8 מערכת המים הארצית - עמ ' פריט 13 • , • דרכים ויישובים מהתקופה הנבטית והרומית - עמ ' 87 צפיפות האוכלוסייה בנפות ישראל - 1998 עמ' 95 פריט 4 • , , תפרוסת היישובים העירוניים והכפריים בנגב - 1999 עמ' 96 פריט 6 • , , • היישובים הכפריים בנגב - צורות התיישבות ותקופות הקמה - עמ' , 97 פריט 7 היישובים בנגב - 1948 עמ ' פריט 11 • , , מועצות אזוריות בנגב - 1999 עמ ' פריט 15 • , , יישובי חבל הבשור ופיתחת רפיח לפני הפינוי ב982- ו ולאחריו - עמ ' פריט 19 • , , • היישובים העירוניים היהודיים בנגב ושנות הקמתם - עמ ' , פריט 28 • מיקומה של העיר באר שבע - ע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית