ג . לפתח , וגם לשמור על הטבע והנוף מאז ומתמיד פועלים בנגב ארגונים ירוקים שונים , המשקיעים מזמנם וממשאביהם לשמירה על הטבע ועל האתרים ההיסטוריים והלאומיים שבנגב . בין גופים אלה בולטים גופים ותיקים כמו "הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים" ו " החברה להגנת הטבע , " וגופים צעירים יותר כמו 'עמותת "אדם , טבע ודין , " "פעולה ירוקה " ו"נגב בר-קיימא . " בעבר עסקו מרבית הגופים הללו בעיקר בהגנה על צורות נוף מיוחדות ועל הצמחייה ובעלי החיים העומדים בפני סכנת הכחדה . בפעולות הפיתוח הם ראו פעולות TT : - שמהותן מנוגדת לשמירת הטבע . היום יש למרביתם תפיסה רחבה יותר . גישתם מצדדת בשילוב של פיתוח ושימור , זה לצד זה . יש לפתח את הנגב , הם אומרים , אך בד-בבד גם לדאוג שלא ייהרס , ושגם הדורות הבאים יוכלו ליהנות מן הנופים , מן הצמחייה , מבעלי החיים . לטענתם , למען יעדים ארוכי טווח יש לפתח את הנגב באופן מתון ומבוקר , ולוותר על ניצול מלא של כל המשאבים : לעבד את הקרקע בצורה נכונה , להשתמש במים באופן יעיל וחסכוני , ולנצל את אנרגיית השמש . פיתוח בגישה זאת מכונה פיתוח בר קיימא . עוד חייב הפיתוח להתחשב בבריאות הציבור וב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית