א . ריק , אבל מלא הנגב , כבר ראינו , הוא אזור של מרחבים המהווים אתגר לפיתוח . כבר כיום שטחים רבים באזור משמשים את האדם לצרכיו השונים : אתרי חציבה ומפעלי תעשייה , אתרי תיירות ושמורות טבע , שטחי אימונים צבאיים , שטחי חקלאות וכמובן - יישובים ( ראו מפה , פריט . ( 1 שימושי קרקע אלה תורמים אמנם לפיתוח ולביסוס כלכלת הנגב והמדינה , אך לא אחת הם פוגעים בסביבה הטבעית ובאתרים בעלי ערך לאומי והיסטורי שחשוב לשמרם . מהן ההשפעות של שימושי הקרקע השונים בנגב על הטבע והנוף באזור ? כיצד אפשר לפתח את האזור תוך שמירה על הנוף הטבעי שלו ? ובכלל , האם יש ניגוד בין שימור לפיתוח ? בשאלות אלה ואחרות נעסוק בפרק זה . בנושא האיזון בין שימור לפיתוח , מעניין לשים לב לדברי המדרש : " בשעה שברא הקב " ה את אדם הראשון , נטלו [ ... ] ואמר לו : ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן , וכל מה שבראתי - בשבילך בראתי . תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך " ( קוהלת רבה , פרשה ז' כ"ח . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית