פרק רביעי איכות הסביבה - לשמור על מה שיש א . ריק , אבל מלא 202 ו . אתרי הכרייה והחציבה ומפעלי התעשייה . 2 203 שטחי האימונים הצבאיים . 3 204 היישובים - עירוניים וכפריים . 4 205 התיירות - כורתים את הענף שעליו יושבים ? 206 ב . הנגב - החצר האחורית של מדינת ישראל ? 208 . 1 אתר דודאים - אתר ארצי לאיסוף פסולת . 2 208 אתר הפסולת הרעילה ברמת חובב 208 ג . לפתח , וגם לשמור על הטבע והנוף 210 ו . תכנון . 2 210 חקיקה . 3 211 שיתוף פעולה בין הגורמים . 4 212 שיתוף הציבור 213  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית