א . במבט על מראשית ימי המדינה נתפס הנגב בעיני ראשי המדינה כמקום מרכזי להפקת מחצבים ולעיבודם . תפיסה זאת משתקפת בדבריו של בן גוריון בהזדמנויות שונות , לדוגמה : ... " במקום הזה , שנחשב למקום שומם , עני ודל , נתגלו מרבצי פוספטים , נתגלה גז טבעי , נתגלו מכרות נחושת , ועדיין לא נחשפו כל צפונות האדמה אשר בנגב " ... ( כנס ידיעת הארץ , 1962 . ( ואכן , מאז ועד היום משמש הנגב כר נרחב להפקת מחצבים ולפיתוח תעשיות כימיות שונות . תעשיות אלה , ותעשיות עתירות ירע אחרות המוקמות בנגב לאחרונה , דוחקות את רגלי התעשייה עתירת העבודה ששלטה במשך שנים רבות במקומות שונים בנגב . כיום התעשייה עתירת העבודה אינה מתאימה עוד לצרכים החדשים של המדינה ושל האזור ולפיתוח הכלכלי שלהם . כך נוצר מצב , שתושבי הנגב מתמודדים מצד אחד עם סגירת מפעלים מסורתיים , ומצד שני עם סלילת הדרך לכניסתן של תעשיות עתירות ידע . ו . תעשייה במספרים בשנת 1998 היו בנגב 331 מפעלים , ועבדו בהם קרוב ל 20 , 000- עובדים . מספר מפעלי התעשייה ומספר העובדים בתעשייה בנגב הוא קטן בהשוואה לאזורים אחרים בארץ . עובדה זאת בולטת במיוחד אם מתייחסים לשטחה הגדול ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית