פרק שני התעשייה- לקראת נגב עתירמדע וידע ? א . במבט-על 74 ו ו . תעשייה במספרים . 2 174 על מיקום תעשיות בנגב 175 ב . ענפי התעשייה העיקריים בנגב 177 . 1 התעשייה הכימית - ענף מרכזי . 2 177 תעשיית הטקסטיל וההלבשה - ענף בנסיגה . 3 179 תעשיית החשמל והאלקטרוניקה - ענף בצמיחה 179 ג . עם הפנים לעתיד 181 עוצרים בשטח : בחממה הטכנולוגית שבפארק התעשייה רותם 182  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית