א . במבט-על בשנים שקדמו להקמת המדינה ובעשורים הראשונים לקיומה עמד חזון הפרחת השממה לנגד עיניהם של המתיישבים בנגב . הנגב , כך קיוו , יהפוך מצהוב לירוק - יהפוך ל"גן פורח . " מאז זרמו בממטרות ובטפטפות של הנגב מים רבים , אך רוב שטחיו נותרו שוממים . ואף על פי כן , החקלאות המתקיימת בנגב כיום הגיעה להישגים נאים ויש לה חשיבות רבה בתוך כלל החקלאות במדינת ישראל . חקלאי הנגב מייצרים תוצרת חקלאית בכמויות גדולות ומשווקים אותה בארץ ובחו " ל . ו . חקלאות במספרים חקלאי הנגב מעבדים קרוב למיליון דונם אדמה , שהם כרבע מן השטח המעובד במדינת ישראל כולה ( ראו פריט ו . ( רוב השטח המעובד של הנגב נמצא בחלקו הצפוני והצפון-מערבי של האזור - בסביבות באר שבע ובאזור הבשור . בשטחים הנרחבים הללו מגדלים בעיקר גידולי שדה כמו חיטה ושעורה , שחלקם גידולי בעל וחלקם גידול * שלחץ . עוד מגדלים באזורים אלה ירקות , מטעים ופרחים . גם בערבה יש חקלאות , ושם מגדלים בעיקר ירקות , מטעי תמרים ופרחים . ובהר הנגב השטח המעובד מצומצם . מה חלקו של הנגב בגידול גידולים שונים בישראל ? בפריט 2 מובאות כמה דוגמאות לגידולים שהם נפוצים בנגב . גידולי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית