פרק ראשון החקלאות - להפוך צהובלירוק א . במבט-על 158 ו . חקלאות במספרים . 2 158 לנצל את היתרונות ולהתמודד עם החסרונות 59 ו ב . גידולים בולטים בנגב 164 ו . "ארץ חיטה ושעורה " . 2 164 תמרים - מהערבה באהבה . 3 165 פרחים פורחים בחורף . 4 166 הדרים נודדים דרומה . 5 167 לגדל דגים בחממות 167 ג . עם הפנים לעתיד 168 עוצרים בשטח : במו " פ דרום - חוות הבשור 170  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית