ב . מבט לעתיד מטרופולין באר שבע היא כיום אחת התכניות הנמצאות במוקד תכנית המיתאר הארצית של מדינת ישראל . המטרה המרכזית ביצירת מטרופולין במרחב הדרומי של המדינה היא להביא לידי כך שהאזור יוכל להתחרות במטרופולינים האחרות במדינה - תל אביב , חיפה וירושלים - ולהציע לתושביו את מה שהן מציעות . כך עשויה להימנע הגירת תושבים מן הנגב , והאזור אף עשוי למשוך אליו אוכלוסייה מהמרכז . ביצירת המטרופולין בדרום תושג עוד מטרה לאומית חשובה : הקטנת הצפיפות במרכז הארץ והפחתת הלחץ על המערכות השונות במרכז - הכבישים , מגרשי הקרקע , מערכות המים והביוב , בניית הדירות , החינוך ועוד . ו . מטרופולין באו שבע , מהי למעשה כיום , בשנת , 2000 מטרופולין באר שבע עדיין איננה אלא תכנית הקיימת על הנייר בלבד . במציאות אפשר לזהות רק ניצנים ראשונים של מטרופולין ( ראו פריט . ( 8 מטרופולין - רצף עירוני גדול , הנוצר כתוצאה מהתפשטות השטח הבנוי של כמה יישובים סמוכים . בכל מטרופולין יש עיר מרכזית , המשמשת כגלעין ועל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית