א . בנגב , הרחק מאזורי הגלעין של המדינה הנגב הוא אחד מאזורי השוליים של ישראל . הוא מרוחק מאזורי הגלעין של המדינה : המטרופולינים תל-אביב , חיפה וירושלים . אחת התכונות הבולטות של אזורי הגלעין היא שמרוכזת בהם הפעילות הכלכלית , הפוליטית והתרבותית של המדינה . בגלל תכונה זאת , אזורי הגלעין מושכים אליהם אוכלוסייה והשקעות בתחומים שונים והם האזורים המפותחים בישראל . לעומתם אזורי השול"ם של המדינה , והנגב בתוכם , מאופיינים בתכונות אחרות , לעתים ממש מנוגדות . מה מאפיין את הנגב כאזור שוליים ? מה עושים כדי להרחיב ולפתח את היישובים ? ומה הן התכניות לעתיד ? בכל אלה נעסוק בפרק זה . ו . הנגב כאזור שוליים 4 הנגב הוא אזור ךליל-אוכלוסייה , ועל כך למדתם בהרחבה בפרק הקודם ( ראו עמ ' 4 . ( 95-94 הפעילות הכלכלית המתקיימת בנגב מועטה יחסית לזו שבאזורי הגלעין .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית