פרק שני חיזוק ההתחשבות במרחב הדרומי א . בנגב , הרחק מאזורי הגלעין של המדינה 144 ו . הנגב כאזור שוליים 44 ו . 2 היעד - לצמצם את הפערים 147 ו . מטרופולין באר שבע , מהי . 2 148 צעדים לחיזוק הנגב ויישוביו 150 עוצרים בשטח : עם מבט קדימה לתכנון העתיד 152  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית