ד . יישובי הבדואים כשדנים באוכלוסיית הנגב וביישובי הנגב , חשוב לייחד מקום לאוכלוסיית הבדואים וליישוביהם . בנגב נמצאים כיום כ 07 , 000- ו בדואים , שהם כמעט רבע מאוכלוסיית האזור . אוהל במדבר , עדרי צאן ונדידה - אלה היו בעבר סימני ההיכר של הבדואים בנגב . מאז קום המדינה מצויה החברה הבדואית בנגב בתהליכי שינוי מרחיקי לכת , וכיום מעטים הם הבדואים הנודדים , החיים באוהלים . רובם נמצאים בעיצומו של מעבר מהאוהל לבית . זהו מעבר היוצר שינוי לא רק בצורת המגורים של הבדואי , אלא הוא כולל בתוכו שינויים כמעט בכל תחומי החיים . למעשה , זהו מעבר מצורת חיים אחת לצורת חיים אחרת - מחיי נוודות T- ונוודות T- למחצה : •• »• T לחיים ביישובי קבע . ' • על ח » הבדואים בנגב בעבר הבדואי הוא איש המדבר . הבדואים הגיעו לנגב ולסיני ממדבריות חצי האי ערב בשלושה גלי הגירה גדולים , שתחילתם במאה השביעית לספירה וסיומם לפני כ250- שנה . הסיבה העיקרית לעזיבתם את חצי האי ערב הייתה הצטרפותם לצבאות הכיבוש המוסלמיים בתחילת תקופת האיסלאם . והיו גם סיבות אחרות כמו החיפוש המתמיד אחר מקורות מים ושטחי מרעה חדשים , בעיקר בשנות בצורת , וכן הבר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית