ב . היישובים הכפויים היישובים הכפריים היו חלוצי ההתיישבות היהודית בנגב - יישובים שהוקמו באזור עוד לפני קום המדינה ( ראו "פותחים חלון " בעמודים . ( 99-98 לאחר קום המדינה הצטרפו אליהם יישובים כפריים רבים שהתרכזו בנגב הצפוני . עם השנים הוקמו ברחבי הנגב יישובים כפריים נוספים , בעיקר לאורך הערבה ובאזור הבשו י ר . את תפרוסת היישובים הכפריים בנגב בימינו ואת תקופות הקמתם ראו במפה שבפריט . 7 כך החלה ההתיישבות היהודית החדשה בנגב לפני קום המדינה לקראת סוף התקופה העות ' מאנית ניצנים ראשונים של תכניות להתיישבות יהודית חדשה בנגב החלו בסוף התקופה העות ' מאנית . - 1882 נבחנה האפשרות להקים את המושבה ראשון לציון באזור עזה או באזור נחל גרר , משיקולים כגון : מחירי הקרקע הנמוכים , השטחים הנרחבים והפנויים , הריחוק מהמקומות הקדושים . למרות המאמצים שהושקעו בה , לא הוגשמה התכנית וראשון לציון הוקמה באתר אחר , שם היא שוכנת עד היום . ב1903- הגה הרצל את "תכנית אל-עריש " - תכנית שבמסגרתה הגא קיווה לשכנע את הבריטים השולטים באזור זה להקים התיישבות יהודית בצפון סיני . התכנית נכשלה בשל התנגדותו של הנציב הבריטי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית