א . מבוא - מאפיינים כלליים כשחולפים על פני מרחביו של הנגב קשה להתעלם מנופיו הייחודיים . אך מלבד נופים טבעיים , בולטים לעין במרחביו גם נופים שעוצבו בידי האדם . כך אפשר לראות בנגב כיום יישובים מודרניים , אזורי תעשייה , אתרי תיירות ושטחי חקלאות , ולצד אלה אפשר למצוא עקבות של פעולת האדם בעבר : שרידי ערים קדומות , בורות מים , מערות קבורה ומצודות עתיקות יומין . אך זאת יש להדגיש : הנגב מעולם לא היה אזור צפוף-אוכלוסין . מאז ומתמיד היה זה מרחב גדול המאכלס מעט אנשים , וכזה הוא גם בימינו . ו . מעט אנשים על פני מרחב גדול בשנת 1998 מנתה אוכלוסיית ישראל כ6- מיליון תושבים , וכ470- אלף מהם התגוררו בנגב - כלומר , רק 8 ° / 0 מתושבי המדינה התגוררו בנגב . אוכלוסייה מעטה זו מפוזרת על פני שטחו הגדול של הנגב , התופס יותר ממחצית שטחה של המדינה ( ראו דיאגרמות , פריט . ( 1 צפיפות האוכלוסייה בנגב היא , אם כן , צפיפות נמוכה . הפריטים 4-2 עוסקים באוכלוסיית הנגב , בגידולה ובצפיפות האוכלוסייה בה . בעזרתם תוכלו להיווכח עד כמה נמוכה צפיפות האוכלוסייה באזור זה בהשוואה לאזורים אחרים במדינת ישראל . כך לדוגמה אפשר לראות ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית