פרקראשון האוכלוסייה והיישובים א . מבוא - מאפיינים כלליים 94 . 1 מעט אנשים על פני מרחב גדול . 2 94 עיר מרכזית אחת , ערים קטנות ויישובים כפריים 96 ב . היישובים הכפויים 97 ו . בשנות החמישים - מהפך בנופו של הנגב הצפוני . 2 100 משנות השבעים - עוד מוקדים של התיישבות כפרית . 3 103 .... תמורות ביישובים הכפריים של הנגב 106 ג . היישובים העירוניים 109 . 1 באר שבע , בירת הנגב . 2 110 הערים החדשות , ערי הפיתוח 118 . 3 אילת 122 עוצרים בשטח : בצריף של בן גוריון בשדה בוקר 128 ד . יישובי הבדואים 130 . 1 תהליך ההתיישבות של הבדואים בנגב . 2 131 בעיות במעבר ליישובי הקבע המתוכננים . 3 136 חברה בתהליכי שינוי 137  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית