יחידה 2 להקים בית בנגב פרק ראשון : האוכלוסייה והיישובים פרק שני : חיזוק ההתיישבות במרחב הדרומי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית