עבדת ללמוד מן העבר בסביבות היישוב עברת וכמה יישובים נוספים בנגב ' נמצאו שי > 7 > סכרים , בורות ותעלות . שר ^ ם אלה הם עדות ליכולתם של הנבטים 7 וצאצאיהם להתגבר על בעיית המים ולפתח חקלאות בנגב הצחיח . כיצד הצליחו תושבי הנגב הקדמונים לפתח את החקלאות באזור הצחיח ? מה היה סודם ? העיר הקדומה עבדת שוכנת בהר הנגב , בגובה של כ600- מ' מעל פני הים . היא הוקמה על ידי הנבטים - שבטים נו דים ממוצא ערבי , שהתגבשו לעם במאות הראשונות לפני הספירה . ממלכתם השתרעה על פני אדום , סיני , חלק ממואב , הנגב וצפון חצי האי ערב , והעיר פטרה הייתה בירתם . לאורך דרך הבשמים התפתחו תחנות דרכים שהעניקו שירותים למלווי השיירות . עבדת הייתה אחת מתחנות אלה , ומלבדה היו עוד כמה תחנות כמו ךחובות , חלוצה , שבטה , ניצנה וממשית ( ראו מפה . (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית