א . מקורות המים הטבעיים בנגב סיפורו של המדבר הוא במידה רבה סיפור המים במדבר : כשאין מים אין חיים , והמחסור במים המאפיין את האזורים הצחיחים מגביל את קיומם של הצמחים ובעלי החיים , ומקשה על האדם . ואולם גם באזורי מדבר כמו הנגב יורדים לעתים גשמים , ומי הגשמים זורמים על פני השטח במשך זמן קצר או חודרים ומחלחלים למאגרי מי התהום . בפרק זה נכיר את מקורות המים הטבעיים הקיימים בנגב , ונבחן כיצד משתמשים בידע ובטכנולוגיה כדי לנצל מקורות מים אלה ולדאוג לאספקת מים סדירה לאזור . ו . הנגר העילי בגלל פני השטח ההרריים , הצמחייה המועטה והקרקע האטימה , המכסים שטחים נרחבים בנגב - חלק גדול של מי הגשמים זורם על פני השטח . אלה הם מי הנגר העילי . בחורף , כשמתרחשים השיטפונות האופייניים לנגב , זורמות באפיקי הנחלים כמויות מים עצומות במהירות גדולה ובזמן קצר ( ראו עמ ' . ( 27-26 מי הנגר זורמים באפיקי הנחלים שבנגב לעבר שלושה בסיסי סחיפה : לים המלח שבמזרח , לים התיכון שבמערב , ולים סוף שבדרום . במפה המאוירת ( פריט ו ) רואים היטב כיצד קו פרשת המים ( הקו האדום במפה ) מסמן את ההפרדה בין הנחלים הזורמים באזור הנגב לכיוונים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית