פרק רביעי מים וחיים א . מקורות המים הטבעיים בנגב 76 . 1 הנגר העילי . 2 76 מי התהום 78 ב דרכי ההתמודדות עם המחסור במים 79 ו . ניצול מי הנגר . 2 79 ניצול מי התהום . 3 82 העברת מים מהצפון . 4 84 התפלה - להמתיק את המלוח . 5 85 הפיכת שפכים למי קולחים . 6 85 ולסיכום : מקורות המים השונים - כמה ולמה 86 עוצרים בשטח : עבדת - ללמוד מן העבר 87  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית