מכתש רמון / 71 לו- חזרה ציפור קדמונית ך 1 1 נדודים אחרי שני וטסה מיליון מעל שנות למקום \/ 1 בכנפיה הזה , היא בפליאה הייתה , עוצרת מכה מעופה ותוהה : "לאן נעלם ההר " !? גם אילו סובבה אותה ציפור בכל העולם כולו , היא הייתה מתקשה לראות תופעת טבע שכזאת : עמק במקום שהיה בו הר ! בקעה במקום שהייתה בו פסגה ! המפתח לפלא שלנגד עינינו טמון בעבר . בסיפור על ההר שנחפר והוסר , נסחף וחשף את קרביו לעין התייר ולעין המחקר . כיצד נוצר המכתש ? מכתש רמון , כשאר מכתשי הנגב , הוא היפוך תבליט . כלומר , המבנה הגיאולוגי הראשוני שלו היה רכס , ומה שנגלה לעינינו כיום הוא עמק . כיצד זה קרה ? אפשר לתאר זאת בפשטות יחסית : כתוצאה מתהליכי בליה וסחיפה שהחלו בשיאי הקמרים הלא-סימטריים הוסרה תחילה שכבת הסלע העליונה , שהייתה עשויה סלעים קשים , ואחר-כך נסחפו השכבות התחתונות , הרכות יותר ( ראו סרטוטים . ( יכולים אתם לדמיין לעצמכם נגיסה בכיכר לחם - תחילה בקרום  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית