פריט 29 (תמונת הרקע) בריכות האידוי באגן הדרומי של מפעלי ים המלח ליס המלח שתי תכונות טבעיות המסייעות בתהליך הפקת המלחים: ו.מי ים המלח הם תמיסה, כלומר, הם מים המכילים בתוכם מלחים מומסים. מתמיסה קל יותר להפיק מלחים מאשר לכרות אותם ממעמקי האדמה - דבר שנאלצים לעשות במרבית המפעלים בעולם, בהשקעה כספית גבוהה יחסית. ‭.2‬ לצורך הפקת המלחים מים המלח אפשר לנצל את אנרגיית השמש. כיצד? תנאי האקלים באזור ים המלח גורמים להתאדות רבה של מי הימה, ולשקיעה ולהתגבשות של מלחים. לכן, בשלב הראשוני של הפרדת המלחים מהמים א

כיצד ? תנאי האקלים באזור ים המלח גורמים להתאדות רבה של מי הימה , ולשקיעה ולהתגבשות של מלחים . לכן , בשלב הראשוני של הפרדת המלחים מהמים אין צורך להשקיע אנרגיה . לשם כך די באנרגיית השמש , הנמצאת באזור בשפע .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית