לרותם יש שתי מערכות שורשים : ו . שורשים דקים וארוכים , המגיעים לשכבות הקרקע העמוקות שהלחות בהן גבוהה . מערכת שורשים זאת מקיימת את הרותם בעונת הקיץ . . 2 שורשים שטוחים בעלי צינורות הובלה רחבים , המאפשרים לצמח לקלוט מים במהירות משכבות החול העליונות בעונת הגשמים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית