נחל שקמה ונחל הבשור הזורמים בנגב הצפוני , סוחפים איתם את קרקעות הלס הרכות . בתהליך הסחיפה שטחו של אפיק הנחל גדל והחלקות החקלאיות שמסביב קטנות . לכן נוטעים באפיק עצים , המונעים את היסחפות הקרקע , מחזקים ומשמרים אותה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית