ב . הקרקעות שיטטנו בין יחידות הנוף השונות של הנגב והכרנו תלק מצורות הנוף והסלעים המאפיינים אותו . בפני השטת יש עוד מרכיב שחשוב לדון בו - הקרקע , במרבית השטת של דרום הארץ הקרקעות ךדח ות , וזאת בעיקר בגלל תנאי האקלים הצחיח . נכיר תחילה כמה מן הקרקעות הללו ואת מאפייניהן , ובהמשך נכיר קרקעות עמוקות עתר הנמצאות במקומות הנמוכים של הנגב ובאזוחם שבשוליה ו . מה מאפיין את רוב קרקעות הנגבל לקרקע הנגב יש כמה תכונות האופייניות לקרקעות באזורים צחיחים : 4 י היא דלה מאוד בחומר אורגני ובךקבובית , וזאת מאחר שצמחייתה דלילה , ^ היא ממלה כמות מועטה יחסית של מים , בעיקר בגלל מיעוט המשקעים . 4 היא מכילה כמות רבה של מלחים , בגלל ההתאדות הרבה של המים באזור . ^ הרוחות ומי השיטפונות סוחפים את חלקיקי הקרקע ומותירים את פני השטח חשופים ומסולעים ועליהם פזורים חומרי בליה , כמעט ללא מרכיבים אחרים . מן התמונות והטקסטים שבפריטים 21-19 תוכלו ללמוד על כמה מהקרקעות הנפוצות בנגב , ועל המאפיינים של כל אחת מהן . אם כן , בחלקים נרחבים משטחו של הנגב מצויות קרקעות שפוריותן נמוכה . עובדה זאת , בצירוף תנאי אקלים כמו יובש ומשרע טמפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית