פרק שלישי נופים בנגב א . יחידות הנוף וצורות הנוף 46 ו . הנגב הצפוני . 2 46 הר הנגב . 3 48 מישורים גדולים ובקעות . 4 50 הרי אילת-תמנע . 5 52 הערבה . 6 54 ים הנזלת 56 ב . הקרקעות . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . 1 מה מאפיין את רוב קרקעות הנגב ? . 2 58 הקרקעות בנגב הצפוני ובערבה 60 ג . המחצבים 64 ....................................................... . 1 הפוספט ומלחי ים המלח - האוצרות הגדולים של הנגב . 2 65 חומרים לבנייה . 3 68 לתדלק ב ... סלעים ( ובגז טבעי ) . 4 70 ארץ אשר מהרריה תחצוב נחושת 70 עוצרים בשטח : מכתש רמון 72  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית