פריט 3ו "בית הבוץ" במדרשת שדה בוקר. בית שתוכנן ונבנה מתוך מטרה להתאימו לתנאי המדבר פתח איוורור שדרכו חודרת לבית רוח בקיץ. בגובה זה הרוח קרירה יותר ונושאת עמה פחות חלקיקי אבק, ולכן עדיף לאוורר את הבית דרך פתח זה מאשר דרך פתחי החלונות, שהם סמוכים יותר לקרקע. "בית הבוץ" בנוי מלבני אדמה - לבנים האוגדות היטב חום וקור. באזורים שבהם קיימים הבדלי טמפרטורות גדולים בין היום ללילה, יש יתרון לבית הבנוי מקירות עבים המהווים אוגרי חום או קור טובים ומאפשרים למתן את הטמפרטורה בבית. בחדר השמאלי שבתמונה יש משטח כה

פתח איוורור שדרכו חודרת לבית רוח בקיץ . בגובה זה הרוח קרירה יותר ונושאת עמה פחות חלקיקי אבק , ולכן עדיף לאוורר את הבית דרך פתח זה מאשר דרך פתחי החלונות , שהם סמוכים יותר לקרקע . " בית הבוץ " בנוי מלבני אדמה - לבנים האוגדות היטב חום וקור . באזורים שבהם קיימים הבדלי טמפרטורות גדולים בין היום ללילה , יש יתרון לבית הבנוי מקירות עבים המהווים אוגרי חום או קור טובים ומאפשרים למתן את הטמפרטורה בבית . בחדר השמאלי שבתמונה יש משטח כהה הקולט במשך היום את חום השמש . בלילה מסובבים את המשטח כלפי החדר ואז המשטח פולט את החום שנאגר בו במשך היום ומחמם את החדר . בכניסה לבית נשתל שיח גפן . בחורף הגפן משיר עלים , ובקיץ עליו הירוקים נותנים צל ואווירה "ירוקה . " חלונות גדולים הפונים לצד דרום , המקבל קרינה רבה . בקיץ התריסים מוגפים , ובחורף קרני השמש חודרות לבית ומחממות אותו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית