פרק שני אקלים הנגב א . מאפייני האקלים 24 ו . משקעים מועטים בכמויות משתנות . 2 24 משרע טמפרטורות גדול וטמפרטורות גבוהות . 3 28 רוחות וסופות אבק . 4 30 לחות נמוכה . 5 32 התאדות גבוהה 32 ב האקלים והאדם 33 ו . חם , חם . 2 33 ואף על פי כן , חקלאות . 3 36 תיירות בעקבות השמש . 4 37 אדריכלות וטכנולוגיה בתנאי מדבר 38 עוצרים בשטח : אילת - אקלים 42  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית