פרק ראשון על המדבריות בעולם מהו מדבר ? . . 2 . . . . . . . . . . . ו . . . . . . . . . . 1 המדבר - אזור יבש 2 ו . 2 במדבר מיגוון צורות נוף ייחודיות 4 ו . 3 המדבר - מקום דליל באוכלוסייה , בחי ובצומח . 4 16 גבולות המדבר "נודדים " 8 ו ולסיכום - דרום הארץ , אזור מדברי בישראל 20  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית