יחידה 1 הסביבה המדברית פרק ראשון : על מדבריות בעולם פרק שני : אקלים הנגב פרק שלישי : נופים בנגב פרק רביעי : מים וחיים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית