תוכן העניינים ^ תחילת מסע 4 : 1 rim ? 4 הסביבה המדברית 9 פרק ראשון : על המדבריות בעולם 10 מהו מדבר ? 12 דרום הארץ , אזור מדברי בישראל 20 פרק שני : אקלים הנגב 22 א . מאפייני האקלים 24 ב . האקלים והאדם 33 עוצרים בשטח : אילת - אקלים 42 פרק שלישי : נופים בנגב 44 א . יחידות הנוף וצורות הנוף 46 ב . הקרקעות 58 ג . המחצבים 64 עוצרים בשטח : מכתש רמון 72 פרק רביעי : מים וחיים 74 א . מקורות המים הטבעיים בנגב 76 ב . דרכי ההתמודדות עם המחסור במים 79 עוצרים בשטח : עבדת - ללמוד מן העבר 87 4 יחידה : 2 להקים בית בנגב 91 פרק ראשון : האוכלוסייה והיישובים 92 א . מבוא - מאפיינים כלליים 94 ב . היישובים הכפריים 97 ג . היישובים העירוניים 109 עוצרים בשטח : בצריף של בן גוריון 128 ד . יישובי הבדואים 30 ו עוצרים בשטח : פריאל אבו-נאדי 140  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית