אל הנגב פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ : הנגב , הערבה וים המלח אופירה גל נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים דתיים HtTM ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית היחידה להוראה מותאמת הספר פותח במסגרת צוות הגיאוגרפיה ביחידה להוראה מותאמת במטח ניהול היחידה להוראה מותאמת : ד " ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית