דלועיים משפחת צמחים דו - פסיגיים , ובה כ - 110 סוגים הכוללים 850 מינים . מינים אחדים ממשפחה זו הם צמחי תרבות חשובים לאדם , ביניהם : המלפפון , הקשוא , המלון , דלעת הגנה והאבטיח . הדלועיים מצויים בעקר באזורי אקלים חמים - טרופיים וסובטרופיים . רב מיני הדלועיים הם עשבים חד - שנתיים ופרחיהם נכונים , חד - מיניים . מינים אחדים ידועים כצמחי נוי ומרפא . אלה הם גדולי מקשה , כלומר שדה שבו מגדלים דלועיים שרועים על הקרקע - בעקר מלונים ואבטיחים . כל גדולי המקשה הם גדולי קיץ , המיטיבים להתפתח בימים ארכים וחמים ואף בלילות חמים . פרי הדלועיים הוא לרב ענבה , בעלת דפן רך - כמו בירקת החמור , או קשה - כמו באבטיח , באבטיח הפקועה ובדלעת . לעתים הפרי נפתח מעצמו ולעתים אינו נפתח . בישראל גדלים בר חמשה סוגים ממשפחת הדלועיים ובהם שבעה מינים , מהם שנים נדירים . לאחד מהם - ירקת התמור - יש פרי עסיסי המתיז את תכנו המכליל את זרעיו , כשנוגעים בו לאחר הבשלתו . מין אחר , אבטיח הפקועה , הוא עשב רב - שנתי הגדל בחולות ובערוצים מדבריים . פרותיו כדוריים , הדפן שלהם קשה מאוד ותכנם מר מאוד . גדל הפרי כגדל תפוז . הפרי משמש כתרו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ