דיזנטריה קבוצה של מחלות מעים הגורמות לכאבי בטן ולשלשולים מרבים , לעתים עד סכנת התיבשות ומות . לדיזנטריה שני סוגים : דיזנטריה חידקית ודיזנטריה אמבית . הדיזנטריה החידקית נגרמת על ידי חידק , שצורתו כצורת מקל זעיר ( מתג ) ולכן היא נקראת גם דיזנטריה מתגית . מחלה זו נגרמת על ידי חידק וסימניה : חם גבוה , עויתות בטן ושלשול קשה הנמשך כשבוע . הדיזנטריה החידקית שכיחה אצל ילדים וזקנים חלשים יותר מאשר אצל מבגרים , ונחשבת למחלה קשה מאוד . הטפול בה מרכב מהחזרת כמיות גדולות של נוזלים לגוף למניעת התיבשות , ובמקרים קשים גם טפול אנטיביוטי . דיזנטריה אמבית נגרמת על ידי היצור הזעיר אמבה , הנצמד אל רירית הדפן הפנימית של המעים . מטפלים בה בתרופות שנועדו לקטל את האמבות . המחלה מעברת על ידי צואה של חולים נגועים , ולכן היא נפוצה בארצות חמות שבהן רמת התברואה ירודה . החם מאפשר לחידקים או לאמבות להתפתח במהירות , ואלו התברואה הירודה - ובעקר מי השפכים המתערבבים במי השתיה - גורמת להעברת הזהום ביתר קלות . אכזבה אנטיביוטיקה חידקים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ