דיוניסוס אל היין והפריון במיתולוגיה היונית . הרומאים קראו לו בכחוס . טקסי הפלחן שלו היו מלוים בהוללות ושכרות ונקראו על - שמו הרומאי - בכחנליות . דיוניסוס בצפורי בשנת 1985 התגלה בחפירות ארכאולוגיות בצפורי פסיפס יפהפה , המתאר את האל דיוניסוס . הפסיפס נמצא ברצפתו של בית פרטי מן המאה ה - 3 , שחרב ברעידת אדמה . במרכז הרצפה מתארת תחרות שתית יין בין דיוניסוס לבין הגבור הרקולס . הכוס המגבהת שבידי דיוניסוס הפוכה , דבר המעיד על נצחונו . סביב תמונה זו מצויים חמשה - עשר ספינים ( תמונות פסיפס ) , המתארים את חייו של דיוניסוס מינקותו : כיצד הנימפות מטפלות בו ; נשואיו לאריאדנה היפהפיה , בתו של מלך כרתים ; שיבתו ממסע בהודו , מובל על ידי קבוצה של קנטאורים : והפלחנים הקשורים בו , כמו תמונת הסטירים הדורכים ענבים . שלא כרכיכות אחרות , הדיונונאים מסוגלים לנוע מהר , תוך כדי החלקה על קרקעית הים או בשחייה . במהלך החלקתם הם פולטים סילוני מים מגופם . בנעוריו למד דייניסיס לדרך ענבים ליין . הוא נדד באסיה הקטנה והגיע עד להודו , ואחר כך חזר ליון . באתונה סגדו לדיוניסוס ארבע פעמים בשנה בטקסים מסתוריים . מן המחולות שנ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ