דיונונאים דיונונאים , או ראש רגליים , הם בעלי - חיים חסרי חליות המהוים מחלקה של מערכת הרכיכות . שתי הסדרות הנפוצות במחלקת הדיונונאים הן מעשירי רגלים ( דיונוניים ) , בעלי סר זרועות , ותמנוניים שלהם 8 זרועות . הדיונונאים מצויים בעקר באזורים החמים . אחדים מהם נמנים עם חסרי החליות הגדולים בעולם . כל הדיונונאים הם חיות ים טורפות , השוכנות במים רדודים וגם עמקים מאוד ונזונות מדגים ומחיות ים אחרות . גופם דומה לשק , ראשם גדול ועיניהם מפתחות וגדולות . בחלק הקדמי של גופם יש זרועות ציד מסביב לפה שלסתותיו קרניות , וכן " משפך " המשמש לפליטת מים ולהפרשות הגוף . בין השאר מפרש מן המשפך נוזל כהה הדומה לדיו . כאשר הרכיכה פולטת נוזל זה , הוא עוטף את גופה בערפל כהה , המסתיר אותה מעיני אויביה . שלא כרכיכות האחרות , הדיונונאים מסגלים לנוע מהר בהחלקה על קרקעית הים או בשחיה , תוך שהם פולטים סילוני מים מגופם . הדיונונאים באזורנו בחופי הים התיכון ובישראל מצוי דיונון ים תיכוני , שארכו עד 40 סנטימטר . מינים אחדים מצויים בים סוף , ביניהם דיונון ים סופי , שזרועות הציד שלו ארכות משל הדיונון הים תיכוני ; אנקולן מאיר -...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ