דיוגנס פילוסוף יוני מאתונה . הטיף לחיים צנועים , לשליטה עצמית ולמוסריות גבוהה . חי בשנים 323 - 412 לפני הספירה . דיוגנס האמין כי המותרות רק מפריעים ל " חיים טבעיים " . הוא סרב להשתתף בחיי החברה והמדינה , אכל רק את המזון הפשוט ביותר ולבש את הבגדים הגסים ביותר , ישן על הרצפה החשופה , ואף התקין לעצמו בית בתוך חבית . דיוגנס הסתפק במעט וחי לדבריו " חיי כלב " . לפיכך הוא ובני אדם אחרים שדגלו בדעותיו כנו עצמם " קיניקאים " , שפרושו " כלבים " . מספרים עליו , כי פעם אחת הזמין את כל האנשים להתכנס סביבו ולהאזין לדבריו . כאשר באו הכה אותם במקלו וקרא : " אנשים הזמנתי ולא נבלים " . על פי ספור אחר , הוא היה מהלך בשוק בצהרי היום ופנס בידו . כאשר תמהו הבריות ושאלו מה הוא מחפש , השיב : " בן אדם " . באחד הימים נשבה דיוגנס על ידי שודדי - ים והם עמדו למכר אותו לעבדות . הם שאלו אותו איזו מלאכה הוא יודע , ודיוגנס ענה להם כי הוא יודע רק לשלט בבני אדם ועל כן כדאי שימכרו אותו לאדם הרוצה לקנות לעצמו אדון . פעם אחת בא אלכסנדר מוקדון , הכובש הגדול , לראות את דיוגנס , ושאל אותו אם הוא מבקש ממנו חסד כלשהו . על כך ענה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ