דידלוס ואיקרוס שתי דמיות , אב ובנו , במיתולוגיה של כרתים ויון . דידלוס היה פסל ואדריכל , שבנה כנפי שעוה לו ולבנו איקרוס כדי להמלט מכלאם בכרתים . לפי האגדה בנה דידלוס את הלבירינת ( המבוך ) של מינוס , מלכה של כרתים . זה היה בנין גדול ובו הרבה מסדרונות מתפתלים . בתוכו החזקה המפלצת מינוטאורוס . לימים חדר תזאוס לתוך המבוך והרג את המינוטאורוס . המלך מינוס שבקש כנראה להחזיק בדידלוס בכרתים או רצה להענישו משום שחשב שגלה את סוד המבוך לתזאוס , כלא אותו ואת בנו איקרוס בתוך המבוך . דידלוס , שהיה אמן רב תושיה , החליט להמלט מכלאו . לשם כך הוא עשה כנפים של שעוה ונוצות והצמידן לכתפיו ולכתפי בנו . השנים המריאו באויר ועפו על פני הים מכרתים לסיציליה . אך איקרוס הגביה עוף , השמש המסה את השעוה שעל כנפיו והוא צנח לתוך הים וטבע . משערים כי אמנם חי בכרתים פסל ואדריכל , שהאגדה נרקמה סביבו . הוא חי כ - 1,500 שנה לפני הספירה . בניתם של הרבה מקדשים ופסלים עתיקים ביון יחסה לו . הוא נחשב גם כמי שהורה את הנגרות , הצורפות ומלאכות אחרות וכמיסד אגדת האמנים . סוברים כי הוא שהעביר את אמנות הארכיטקטורה והפסול מיון לאיטליה ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ