דיאגרמה הצגה גרפית של נתונים , בדרך כלל מספריים , הממחישה אותם בציור והמאפשרת לקלט אותם במבט אחד , ונקראת דיאגרמה ( ביונית : סרטוט ) . כאשר מטפלים בכמות גדולה של נתונים מספריים הרשומים בטבלה , קשה לפעמים לעמד על משמעותם ; מעקב אחרי קבוצת מספרים בטבלה הוא קצת מבלבל וקשה לתפס אותה בצורה מוחשית . במקרים כאלה כדאי להציג את הנתונים באפן גרפי , כלומר במין ציור , שימחיש אותם ויאפשר לנו לקלט את הנתונים במבט אחד . ציור כזה נקרא דיאגרמה . לדגמה , נניח שתוצאות בחירות לבית - המחוקקים של מדינה דמיונית , שיש בו 100 מושבים , הן אלה : כדי לעמד על המגמות השונות של אפן ההצבעה , אפשר להציג את התוצאות האלה בטבלה , או בדיאגרמות . יש כמה סוגי דיאגרמות . החשובים ביניהם הם : דיאגרמת קו - כל נתון מיצג באמצעות נקדה במערכת צירים מאנכים , כאשר הציר האנכי ( גבה הנקדה ) מיצג את ערכו של הנתון , והציר האפקי את סוג הנתון , ואז מחברים בקו את הנקדות השונות . בדגמה שלנו , ניצג בדיאגרמת קו את מספר המושבים שמפלגת החרות קבלה במשך השנים , כאשר הציר האפקי מיצג את השנה , והציר האנכי את מספר המושבים : למרות הירידה בתעשיית הרכב ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ