דונולו , שבתי רופא ואסטרונום יהודי . כתב ספרי רפואה בעברית וחבורים באסטרונומיה ובפילוסופיה . חי בשנים 913 - 982 . שבתי דונולו נולד באוריה שבדרום איטליה . בגיל שתים - עשרה נשבה על ידי ערבים , אך נפדה לאחר מכן על ידי יהודי הקהלה . הוריו ובני משפחתו הגלו לפלרמו שבסיציליה ולצפון אפריקה . דונולו היה בקיא בשפות והתעמק בספרי רפואה ואסטרונומיה ( מדע הכוכבים ומסלותיהם ) של הבבלים , היונים והערבים . הוא עסק ברפואה כארבעים שנה וכתב את " ספר המרקחות " ( או " ספר היקר " ) , ספר הרפואה הראשון בעברית שנכתב באירופה הנוצרית של ימי הבינים , שדן בעקר בהכנת משחות ותרופות . כן חבר את הספר " חכמוני " ( או " תחכמוני " ) , פרוש ל " ספר יצירה " ( ספר על יצירת העולם , בימי הבינים , שהשפעתו רבה על הקבלה ) , חבור פילוסופי חשוב לחקר הקבלה והאסטרונומיה היהודית . אסטרונומיה פדיון שבויים פילוסופיה קבלה רפואה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ