דוד בן שלמה אבן זמרא ( רדב"ז ) פוסק ומקבל . שמש במשך בארבעים שנה בתפקיד הרב הראשי של יהודי מצרים , והשפיע ביותר בעניני הלכה ודת . חי בשנים 1479 - 1573 . רדב"ז נולד בספרד . בהיותו בן שלוש - עשרה עלה לארץ - ישראל עם הוריו שגרשו מספרד , ולמד תורה בצפת . אחר כך הוא עבר לפס שבמרוקו , ובשנת 1512 שב ועבר לקהיר . תחלה שמש כדיו , ובמרוצת הזמן היה לרבם הראשי של יהודי מצרים וכהן בתפקיד זה כארבעים שנה . הוא השפיע השפעה עצומה על החיים החברתיים והדתיים של בני עמו . מדותיו הנעלות וידיעותיו העמקות משכו אליו תלמידים מפרסמים רבים , וביניהם את רבי יצחק לוריא ( האר"י ) . הוא החליף את מנין השטרות - מנין השנים , שהיה מקבל אצל יהודי בבל ומצרים יותר מ - 1,800 שנה - בלוח היהודי המקבל כיום . בגיל מפלג התפטר רדב"ז מכהנתו כרב ראשי וחלק את רב רכושו לעניים וביחוד לתלמידי חכמים עניים . אחר כך , בשנת 1553 , עלה לירושלים . אך המסים הכבדים שהטילה הממשלה הטורקית על היהודים אלצו אותו לעבר לצפת . בצפת , עיר המקבלים , הוא חי עשרים שנה ושמש כדיו . רבים התיעצו בו בעניני הלכה ואפלו מארצות רחוקות הגיעו אליו שאלות . הוא כתב יות...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ