דגון אחד מאליליהם הראשיים של הפלשתים . דגון היה אל כנעני שהפלשתים , שלא היו שמיים , אמצו לעצמם מן הכנענים שכניהם . יש הסוברים כי מקור השם בדג וכי דגון היה אל הדיג . אחרים טוענים כי מקור השם בדגן וכי דגון היה אל התבואה . דגון נזכר פעמים אחדות בתנ"ך . בספור על ארון הברית שנלקח בשבי הפלשתים מספר כי " דגון נופל לפניו ארצה לפני ארון ה'וראש דגון ושתי כפות ידיו כרותות אל המפתן " ( שמואל א , ה ה ) . השם דגון מופיע בתעודות בכתב היתדות כאלם של האמורים . פלחן האל דגון התקים גם בבבל ובאשור , בצור ובצידון . אלוהי נכר אמורי ארון הברית כנען פלשתים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ